Lapina, Zorg voor Konijnen
Home
Het konijn
Adoptievoorwaarden
Adoptiekonijnen
Bach Bloesems
Vakantie-opvang
Sponsors
Contact
Overeenkomst vakantieopvang
Vakantie-opvang
Binnen:
Tot en met 04-12-2019 volgeboekt.

Buiten:
Tot en met 11-10-2019 volgeboekt. 

  • Lapina, Zorg voor Konijnen heeft de mogelijkheid om je konijn(en) tijdens je vakantie te verzorgen. Om alles goed te laten verlopen, zijn er een paar regels opgesteld die hieronder worden vermeld. 
Bij reservering waaraan vooraf tussen ons contact is geweest, svp alvast het word-document, zoals hiernaast is te downloaden, in te vullen en per mail aan ons toe te sturen. 
  • De kosten voor het verblijf bedragen € 4,50 per dag voor 1 konijn en € 5,00 per dag voor 2 konijnen, € 5,50 voor 3 konijnen en € 6,00 voor 4 konijnen en zo per konijn een bedrag van € 0,50 extra die in 1 ruimte verblijven. Worden er meerdere verblijven gebruikt, dan is het 4,50 per dag per verblijf. Zowel de dag van brengen als de dag van halen geldt als een volledige dag, ongeacht het tijdstip van brengen/halen.

  • De konijnen dienen geënt te zijn. 
  • Je dient voldoende eigen voer en hooi mee te nemen. Indien blijkt dat er te weinig voer is, zullen wij dit voer aanschaffen. Dit voer zullen wij bij je in rekening brengen. De opengebroken verpakking kun je bij het ophalen van de konijnen meenemen.

  • Indien je konijn(en) onverhoopt ziek word(en)t, dan zullen wij met het konijn naar de dierenarts gaan. De dierenartskosten/medicijnen komen voor rekening van de eigenaar. 

  • Wij zijn niet aansprakelijk, indien je konijn(en) kom(en)t te overlijden.

  • Als er 2 konijnen van hetzelfde geslacht hier als koppeltje komen logeren en er ontstaat onrust, dan zullen we eerst kijken of de onrust afneemt als ze op een andere plek zitten. Neemt de onrust niet af, dan zullen we ze uit elkaar halen om verwondingen te voorkomen. 
  • Als je de konijnen zonder bericht niet op de afgesproken dag komt ophalen, dan zullen de konijnen worden opgenomen in de konijnenopvang.
  • Het is de bedoeling dat de pensionkosten vooruit worden betaald. Dit kan alleen contant.


 

 

 

 Stg. Konijnenopvang Lapina is een volledig vrijwillig particulier initiatief en ontvangt géén subsidie voor het werk dat zij doet. Donaties zijn dan ook zeer welkom op rekno. NL58 RABO 0133,884,910 t.n.v. Stg. Konijnenopvang Lapina te Andel